Stiftelsen Lebenshilfe i Dürkheim grundades efter andra världskriget av familjer till barn och vuxna med speciella behov -Lebenshilfe betyder just "livshjälp".

Stiftelsen är ett levande och fantastiskt bevis på människors positiva drivkraft att alla oavsett förutsättningar har en plats i samhället!

Idag är det som en liten ”by i byn” i Bad Dürkheim (sydvästra Pfalz), med skolgång för alla åldrar, matsal, boende, ekologisk handelsträdgård, snickarverkstad, metallverkstad och vineri med vingårdar.

Redan från starten på 80-talet har hela verksamheten med vin varit ekologisk. Allt startade med 3 ha historiska terrasserade vingårdar som omgärdar Wachenheim’s Wachtburg även kallad Schlossberg. Naturen hade sedan länge hävdat sin rätt över dessa och omfamnat dem med klängväxter, törne och övrig vegetation till oigenkännlighet. Med glatt manskap och iver rensades allt bort och terrasserna restaurerades upp och återigen får vi njuta av viner från denna växtplats. Idag sneglar vinmakaren Gabriel Huber på möjligheten att lägga om delar av de 20 ha vingårdar runt Bad Dürkheim som stiftelsen förfogar över till biodynamisk odling.

Teamet om 35 personer från boendet under ledning av Gabriel med övrig utbildad personal och volontärer, odlar många olika druvsorter och gör flera kvalitetsnivåer. De jobbar manuellt i vingårdarna och skördar för hand. Vinerna lagras på ståltankar och eller