Pete’s Pure är ett Australiskt framgångskoncept som kommer från vingårdar som är ansvarsfullt skötta.

När vingårdarna etablerades på 1980-talet för Pinot Noir, skövlades ingen ny skog utan planterades på redan varsamt förberedd steppmark. Redan från början har biologisk mångfald varit viktig och alla staket revs för att djuren skulle kunna förflytta sig fritt. Flera hotade fågelarter har vingårdarna med flankerade ursprungsväxtlighet som sin fredade zon vilket man är mycket stolt över. Vingårdarna är tätare planterade än genomsnittet för Murray området för att man vill att rankorna ska få kämpa mer och därigenom själva reglera en naturligt lägre skörd med högre kvalitet på druvorna. Den täta planteringen minskar avdunstningen, då behövs mindre bevattning och bladverket skyddar klasarna från att bli skadade av solen. Inga pesticider används och man använder sig av ekologisk certifierad kodynga för att gödsla vingårdarna.
Sauvignon Blancen odlas på annat håll, ca 28 mil söder om Perth i västra Australien i en liten stad, Pemberton. 1977 provplanterades de första rankorna. 1982 beslöt man sig för att ta det vidare till en seriös nivå. I denna glest befolkade del av landet finns det knappt 2 personer per km2 (precis som i Norrlands inland) När man googlar på områdets druvsorter, framkommer det inte att man odlar sauvignon blanc, så detta är ´en riktig raritet. Området har rikligt med regn och behöver inte konstbevattnas.