Nytt från Siciliens södra spets

Dario Serentino beskrivs som ”naturalista but with clean wines that tastes extreme only in their deliciousness.

Dario Serrentino ’s namn klingar numer bekant för många konsumenter och producenter i naturvins-kretsar. Nu finns Viaria, Cala Niuru och Tuttu äntligen hemma i lager.