Russian River viner i toppklass

Under 1880-talet lämnade Giuseppe Martinelli 19 och Luisa Vellutini 16 sin lilla by i Toskana för att förverkliga sin dröm om eget vineri i Kalifornien. Giuseppe med kunskap av vingårdsskötsel och vinmakning från Italien, fick direkt anställning och bara två år senare köpte de land.

En mycket brant sluttning med sydöstlig exponering som än idag är den brantaste ej terrasserade vingård i Sonoma County. Vingården går under namnet Jackass Hill vineyard och är planterad med Zinfandel och Muscat Alexandria av det unga paret. Nu 135 år senare förfogar familjen över flera vingårdar från Sonoma Coast till Fort Ross-Seaview AVA och vidare till Green Valley och i självaste Russian River. De druvor de inte använder själva säljer de vidare till topproducenter i Sonoma.

Familjen Martinelli har en mycket stark anknytning till sina vingårdar och vördnad för jorden, det är en livsstil för dem. Närvaron, samhörigheten och engagemanget börjar i tidig ålder, redan som 6 åring är man med och arbetar. Kunskapen förmedlas, praktiseras och förs vidare genom generationer. Nu är det inne på den 6:e.

Ideologi:
Martinelli familjens arbete genomsyras av tänk och handlingar som nära naturen och ansvarstagande måttfullhet. All utrustning repareras och återvinns, användningen av vatten vid rengöring och underhåll av faten har minskats betydande genom användning av ånga.

Arbetarna bor på Martinellis mark vilket minskar utsläppen från transporter till och från jobbet. Flaskorna är lättare och det köps bara in exakt mängd. Korkarna återvinns.

När rankorna trimmas mals skotten ner i jorden för att berika den, i stället för att brännas och resterna från vinframställningen som skalmassan sprids ut i vingårdarna för att främja mikrobernas liv.